Soap2day

Watch Now Download

Ikiru

Director :

Akira Kurosawa

Stars :

Takashi Shimura, Haruo Tanaka, Nobuo Kaneko, Bokuzen Hidari, Miki Odagiri, Shinichi Himori, Minoru Chiaki, Minosuke Yamada, Kamatari Fujiwara, Makoto Kobori, Nobuo Nakamura, Atsushi Watanabe, Isao Kimura, Masao Shimizu, Yūnosuke Itō, Yoshie Minami, Kumeko Urabe, Eiko Miyoshi, Noriko Honma, Yatsuko Tan'ami, Kin Sugai, Kyôko Seki, Kusuo Abe, Tomo'o Nagai, Seiji Miyaguchi, Daisuke Katō, Hiroshi Hayashi, Fuyuki Murakami, Hirayoshi Aono, Toranosuke Ogawa, Akira Sera, Ichirô Chiba, Akira Tani, Yôyô Kojima, Toshiyuki Ichimura, Harue Kuramoto, Rasa Saya, Taizō Fukami, Tateo Kawasaki, Keiichirô Katsumoto, Haruko Toyama, Sachio Sakai, Shôichi Hirose, Kôji Uno, Yaeko Izumo, Jirô Mitsuaki, Sôkichi Maki, Haruo Suzuki, Takeo Nagashima, Kazuo Imai, Shigeo Katô, Hiroshi Akitsu, Ippei Kawagoe, Mitsuo Tsuda, Keiji Sakakida, Takuzō Kumagai, Tsuneo Katagiri, Junpei Natsuki, Hiroshi Koizumi, Jun'ichirō Mukai, Sōjirō Motoki, Kyōko Aoyama

Genre :

Drama

Release :

1952

Rating :

8.4 from IMDB

Story :

Kanji Watanabe is a middle-aged man who has worked in the same monotonous bureaucratic position for decades. Learning he has cancer, he starts to look for the meaning of his life.

Ikiru on soap2day online
Watch Now Download
Watch Movie Ikiru Soap2day
 

Watch Now Download
Note:
  • This page has pop-up and native ads. Pop-up ads sometimes automatically open a link when you click anywhere on the page.
  • If the ads contains porn, violence or other uncomfortable content, please take a screenshot and send to us. We will try to block the malicious ads.
  • The official site : soap2day.uno
  • Similar Soap 2 Day Movies

    Copyright SOAP2DAY All rights reserved.